Sport Management
Due to the dynamics of our activities and rapidity of news appearance, we present only selected posts in english, the rest of news will remain in polish.
1 December 2009
Zaawansowana metodologia badawcza dla Grupy Tauron
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron zaawansowaną Metodologię badawczą do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych.

Metodologia zostanie wdrożona we wszystkich spółkach Grupy Tauron w celu usprawnienia i zobiektywizowania procesu podejmowania decyzji sponsoringowych oraz zapewnienia im odpowiedniego poziomu efektywności.

Metodologia zapewnia zgodność wyboru i finansowania działań sponsoringowych z Zasadami Prowadzenia Działalności Sponsoringowej w Tauron Polska Energia i Grupie Tauron oraz Zarządzeniem nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Opracowana metodologia została oparta na ugruntowanej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, badań marketingowych i społecznych oraz zarządzania.

***
Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem ok. 14 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 17% powierzchni kraju. Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają około 30,4 TWh energii elektrycznej (w 2009 r.) do blisko 4 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga 5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Grupa TAURON jest drugim największym producentem energii elektrycznej w Polsce.  

W skład holdingu wchodzą m.in. takie firmy jak :
Południowy Koncern Energetyczny S.A. z Katowic, Enion S.A. z Krakowa czy EnergiaPro Gigawat z Wrocławia.
 
prev    |    next

SMP is the author of Polish Swimming promotional success. In years 2005-2008, the company was the sole representative of Polish Swimming Association in marketing actions. During this time SMP has also created two major sponsorship programs for Bioton SA and Telefonia Dialog SA.
On behalf of the Tauron Group, SMP in cooperation with research institute ARC Market and Opinion has developed a unique research methodology. It was realized at the worlds standard level and it was used for the selection, planning, analyzing and reporting the effectiveness of sponsorship activities.
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje szkolenia katowice