Sport Management
Due to the dynamics of our activities and rapidity of news appearance, we present only selected posts in english, the rest of news will remain in polish.
22 February 2010
Grupa Energa wybiera Sport Management Polska
Sport Management Polska (SMP) przygotuje na zlecenie Grupy Energa strategię komunikacji dla programu „Olimpijska Energa” na lata 2010 – 2012.

Głównym celem programu będzie przygotowanie profesjonalnych rozwiązań o charakterze komunikacyjnym, dzięki którym program powinien zaistnieć i zacząć funkcjonować w świadomości szerokich grup odbiorców. O skali i randze projektu stanowi fakt, że ten ogólnopolski program stwarza możliwości sportowej rywalizacji ponad 40.000 dzieci w trzech dyscyplinach: koszykówce, siatkówce oraz lekkiej atletyce.

SMP przygotuje nowatorskie koncepcje rozwoju programu „Olimpijska Energa”. Program będzie zawierał również wieloaspektową analizę otoczenia konkurencyjnego (inne programy CSR oparte na sporcie dzieci i młodzieży) oraz rozbudowaną analizę SWOT „Olimpijskiej Energii”.

Dzięki tak przedstawionej strukturze strategii komunikacji, Sport Management Polska przedstawi gotowe do aplikacji rozwiązania komunikacyjne dla programu „Olimpijska Energa” na lata 2010 – 2012.
prev    |    next

SMP is the author of Polish Swimming promotional success. In years 2005-2008, the company was the sole representative of Polish Swimming Association in marketing actions. During this time SMP has also created two major sponsorship programs for Bioton SA and Telefonia Dialog SA.
On behalf of the Tauron Group, SMP in cooperation with research institute ARC Market and Opinion has developed a unique research methodology. It was realized at the worlds standard level and it was used for the selection, planning, analyzing and reporting the effectiveness of sponsorship activities.
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje szkolenia katowice