Sport Management
Due to the dynamics of our activities and rapidity of news appearance, we present only selected posts in english, the rest of news will remain in polish.
22 June 2010
PKE zadowolone z pracy Sport Management Polska
Kolejna udana realizacja - jeden z pierwszych polskich programów CSR opartych o sport - wykonany !

Sport Management Polska na zlecenie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. przygotował strategię programu CSR - „PKE dla Jaworzna”.

To jeden z pierwszych polskich programów CSR (Corporate Social Responsibility) opartych o sport.

W ramach programu innowacyjne działanie łączy aspekty efektywnej promocji ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Realizacja założeń programu może z powodzeniem uczynić z PKE głównego animatora życia społecznego-sportowego w regionie.

Dokument zawiera rekomendacje wykorzystania i dalszego rozwoju szeregu aktywności sportowych na terenie odddziaływania PKE.

Dodatkowo grupa specjalistów Sport Management Polska przygotowała autorskie koncepcje nowych przedsięwzięć sportowych możliwych do wdrożenia równiez bez uruchamiania dodatkowych, znaczących nakładów finansowych oraz plan aktywizacji działań na obiektach sportowych dostępnych na terenie szeroko rozumianego obszaru Jaworzno.

Ten profesjonalny, wszechstronny i rzetelnie przygotowany program tworzy nowe możliwości rozwoju obszaru Jaworzna a wdrożenie go w życie odda w ręce mieszkańców szereg bardzo atrakcyjnych rozwiązań w zakresie kultury fizycznej i sportu zarówno na poziomie profesjonalnym jak i amatorskim.

Zrealizowany projekt przyjety został z dużym uznaniem ze strony przedstawicieli PKE (zobacz referencje)
prev    |    next

SMP is the author of Polish Swimming promotional success. In years 2005-2008, the company was the sole representative of Polish Swimming Association in marketing actions. During this time SMP has also created two major sponsorship programs for Bioton SA and Telefonia Dialog SA.
On behalf of the Tauron Group, SMP in cooperation with research institute ARC Market and Opinion has developed a unique research methodology. It was realized at the worlds standard level and it was used for the selection, planning, analyzing and reporting the effectiveness of sponsorship activities.
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje szkolenia katowice