Sport Management
Due to the dynamics of our activities and rapidity of news appearance, we present only selected posts in english, the rest of news will remain in polish.
26 July 2011
SMP wykona specjalistyczną ekspertyzę na temat UEFA EURO 2012™
Na zlecenie Sekretariatu ds. Euro 2012 Urzędu m.st. Warszawy, Sport Management Polska [SMP] lider rynku marketingu i konsultingu sportowego, wykona specjalistyczną ekspertyzę.

SMP sporządzi ekspertyzę polegającą na wycenie pakietu praw możliwych do przyznania firmom wspierającym Warszawę jako Miasto - Gospodarza UEFA EURO 2012™.

Zgodnie z Wytycznymi Marketingowymi UEFA EURO 2012™ Miastom-Gospodarzom przysługuje prawo wyboru czterech podmiotów jako Firm Wspierających Miasto-Gospodarza.

Miastom-Gospodarzom przysługuje prawo wyboru dwóch podmiotów z branży medialnej (Gazeta drukowana oraz stacja radiowa) jako Firm Wspierających Miasto-Gospodarza oraz prawo do mianowania Firmami Wspierającymi Miasto-Gospodarza dwóch dostawców usług technicznych (usługi w zakresie ochrony i usługi sanitarne).

„Wycena pakietów praw możliwych do przyznania firmom wspierającym Warszawę jako Miasto-- Gospodarza UEFA EURO 2012™ jest przedsięwzięciem trudnym i skomplikowanym ze względu na brak naturalnych odniesień benchmarkowych” - powiedział prezes Sport Management Polska Grzegorz Kita. – „Żeby wykonać ekspertyzę  trzeba nie tylko posiadać dużą wiedzę na temat piłki nożnej ale także szeroki zbiór informacji o wartości różnorodnych pakietów sponsorskich w Polsce. Ostateczna wycena będzie miała postać wyceny eksperckiej ale żeby ją otrzymać konieczne będzie wydestylowanie informacji aż z ośmiu odrębnych grup analiz.”

Sekretariat ds. Euro 2012 Urzędu m.st. Warszawy wybrał do wykonania projektu Sport Management Polska jako firmę oferującą najszersze, realne kompetencje futbolowe z łączonego zakresu marketingu i konsultingu sportowego.


prev    |    next

SMP is the author of Polish Swimming promotional success. In years 2005-2008, the company was the sole representative of Polish Swimming Association in marketing actions. During this time SMP has also created two major sponsorship programs for Bioton SA and Telefonia Dialog SA.
On behalf of the Tauron Group, SMP in cooperation with research institute ARC Market and Opinion has developed a unique research methodology. It was realized at the worlds standard level and it was used for the selection, planning, analyzing and reporting the effectiveness of sponsorship activities.
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje szkolenia katowice