Sport Management
9 czerwca 2018
Pierwsze spotkanie członkowskie PKSN
We Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie członków Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Obecni byli przedstawiciele 28 polskich związków sportowych, stowarzyszeń i federacji (wszystkich członków jest 34)

Spotkanie dotyczyło spraw ważnych dla przyszłości ruchu sportów nieolimpijskich w Polsce: statusu formalno-prawnego, modelu finansowania, współpracy z ministerstwami i jednostkami samorządu terytorialnego.

W pierwszej części Prezes Tomasz Dauerman podsumował dotychczasowe działania Komitetu, w tym m.in. zawarte porozumienia oraz przedstawił kolejne plany.

W drugiej części spotkania Grzegorz Kita - Przewodniczący Rady Głównej PKSN przedstawił główne założenia strategii marketingowej, zasady komunikacji, koncepcje działań PR i promocji Komitetu oraz zrzeszonych w nim dyscyplin sportowych a także działań budujących synergię.

Spotkanie pokazało też jak ogromny potencjał ma to środowisko i jak wiele osób w Polsce jest zaangażowanych w sporty PKSN.


 • Aeroklub Polski
 • Polski Związek Alpinizmu
 • Polska Federacja Parkour i Freerun
 • Polski Związek Karate Tradycyjnego
 • Polish Taekwon-Do Association/ Polski Związek Taekwon-Do
 • PZMWiNW - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
 • Korfball.pl
 • Federacja Tańca Sportowego
 • Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate
 • Polski Związek Kendo
 • Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
 • Polski Związek Warcabowy
 • PZG.pl
 • Polski Związek Wędkarski
 • Polska Federacja Nordic Walking
 • Polski Związek Kickboxingu
 • Polska Społeczność Pole Sport - Polish Pole Sport Community
 • Polski Związek Sumo
 • Polska Unia Ssireum / Polish Ssireum Union
 • Polski Związek Unihokeja
 • RKP - Rycerska Kadra Polski
 • Polski Squash
 • Polish Tug of War Federation - Związek Przeciągania Liny
 • Lacrosse Polska
 • Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders - Polish Cheerleading Association 
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje