Sport Management
3 października 2018
Debata z udziałem Prezesa Kity
Na XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów jedną z ciekawszych debat okazało się spotkanie "Dlaczego inwestycje w sport zawsze się opłacają?!"

Nominalnie wychodząc od samorządowych inwestycji w sport, w rzeczywistości uczestnicy debaty mieli okazję porozmawiać o holistycznym podejściu do takich działań. Czyli potraktować zagadnienie nie tylko jako inwestycje sensu stricto czyli budowę i modernizację obiektów czy promocję marek miejskich i zakupy usług reklamowych od podmiotów sportowych ale także jako budowę tożsamości lokalnej czy oferty dla mieszkańców z zakresu przemysłu czasu wolnego jak również powinności samorządów na rzecz tworzenia zdrowych, aktywnych społeczności lokalnych. Włącznie z promocją działań prozdrowotnych oraz angażowania jak najszerszych grup społecznych (od dzieci aż po seniorów)

Co więcej, takie debaty są zawsze ciekawsze gdy rozmawiają praktycy mający nie tylko spore ale i różnorodne doświadczenia. Oprócz prezesa Grzegorza Kity, doświadczenia, możliwości i działania wielkich aglomeracji miał okazję przedstawić Dyrektor Janusz Samel reprezentujący Warszawę. Z kolei Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu miał możliwość podkreślenia aktywności nie tylko środowiska konkurencyjnego jakim jest Trójmiasto ale też zaprezentowania specyfiki działań nadmorskich (szereg kąpielisk letnich). Z kolei Marcin Janicki, Prezes GKS Katowice, przedstawił perspektywę wielosekcyjnego klubu miejskiego.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje