Sport Management
31 października 2018
Intensywny październik w PKSN
Październik był bardzo aktywnym miesiącem w zakresie działań strategicznych prowadzonych przez Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich. Podjęte zostały zupełnie nowe, strategiczne inicjatywy obszarowe mające istotne znaczenie dla rozwoju ruchu i idei dyscyplin nieolimpijskich.

Trzy ważne inicjatywy, trzy różne lokalizacje.

▶️ Po raz pierwszy zorganizowane zostało Miasteczko Sportów Nieolimpijskich (towarzyszące Klubowym Mistrzostwom Europy w Ultimate Frisbee). W Miasteczku szerszej publiczności miało okazję zaprezentować się i promować 10 członków PKSN. Szerokie pokazy zaprezentowali m.in. przedstawiciele Polskiej Federacji Parkour i Freerun, Polskiego Związku Kendo, WOPR czy Polski Squash.

▶️ Po raz pierwszy zrealizowana została ekspozycja kongresowa (w tym stoisko promocyjne) na dużej imprezie konferencyjno-targowej. PKSN został patronem honorowym XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Na tym największym, polskim kongresie samorządowym ponad 1300 uczestnikom zaprezentowano nie tylko sam komitet i ale zachęcano przedstawicieli samorządów do szerszego zainteresowania dyscyplinami nieolimpijskimi w swoich miastach, gminach czy powiatach.

W ramach współpracy zorganizowane zostały także dwa pokazy promocyjne członków PKSN. Entuzjastycznie przyjęte pokazy zaprezentowali przedstawiciele Polskiego Związku Karate Tradycyjnego oraz RKP - Rycerska Kadra Polski.

▶️ Wspólnie z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Business Centre Club zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami czołowych polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Ideą i celem spotkania było poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości w zakresie oferty ubezpieczeniowej dla sportowców, klubów i związków sportowych oraz działania mające na celu wzrost świadomości i edukacji ubezpieczeniowej. Przedstawione zostały także zagadnienia związane z możliwościami i potencjałem społeczności ruchu sportów nieolimpijskich.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje