Sport Management
13 grudnia 2018
Podsumowanie 2018r. w Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich.
PKSN świętuje pierwszą rocznicę działalności. Komitet działa zaledwie rok ale już przystąpiło do niego 39 polskich związków sportowych i ogólnopolskich federacji. Wśród sukcesów PKSN są także inicjatywy promocyjne i edukacyjne. Komitet jest autorem wielu materiałów video dot. promocji dyscyplin nieolimpijskich, prowadzi także Telewizję Edukacyjną a jego profil facebookowy zamienia się powoli w główny kanał dystrybucji informacji ze świata sportów nieolimpijskich. Inicjuje także nowe rozwiązania prawne jak np. propozycję dołączenia wybitnych sportowców nieolimpijskich do projektu Team 100.

Podstawowym celem PKSN jest rozwój sportu, a w szczególności rozwój i promocja sportów nieolimpijskich oraz ich ochrona prawna przy zachowaniu ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim a także z International World Games Association.

PKSN jest organizacją pozarządową, której członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich, jak i olimpijskich.

Od początku swojej działalności, PKSN aktywnie promuje dyscypliny nieolimpijskie. Począwszy od marca br. wyemitowanych zostało 95 materiałów video z przedstawicieli organizacji członkowskich, zawodnikami – mistrzami sportów PKSN oraz ekspertami z zakresu prawa i marketingu sportowego oraz przeciwdziałania dopingowi w sporcie.  

Na początku października przedstawiciele Komitetu uczestniczyli w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, nad którym PKSN objął patronat honorowy. Podczas Forum swoje umiejętności zaprezentowali zawodnicy organizacji członkowskich promując powszechne dyscypliny sportu. Dodatkowo, w wydarzeniu panelowym dotyczącym promocji wydarzeń kulturalnych i sportowych, udział wziął Przewodniczący Rady Głównej PKSN, Grzegorz Kita.

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich był również obecny na targach fitness FIWE – Fitness Trade Show, które miały miejsce we wrześniu w Warszawie, nad którymi także miał możliwość objęcia patronatu honorowego.

„Angażujemy się w szereg inicjatyw promocyjnych dot. dyscyplin nieolimpijskich. Promujemy je także w miejscach nieoczywistych. Na Forum Samorządowym, staraliśmy się skierować uwagę przedstawicieli miast, gmin czy powiatów na różnorodność dyscyplin i klubów na ich terenie. Na to jak wartościową są ofertą dla mieszkańców w każdym wieku. Ale nie promujemy tylko sportu. Promujemy kulturę fizyczną, zdrowy styl życia i wszelkie aktywności sportowo-ruchowe” - mówi Grzegorz Kita, Przewodniczący Rady Głównej PKSN.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem PKSN-u było zorganizowanie Miasteczka Sportów Nieolimpijskich na Polach Marsowych we Wrocławiu. Podczas tego eventu 15 sportów PKSN aktywnie promowało swoje dyscypliny organizując pokazy i warsztaty zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych.

Należy również dodać, że PKSN nawiązał współpracę z Polskim Komitetem Parolimpijskim oraz Olimpiadami Specjalnymi Polska celem podejmowania wspólnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych dla reprezentowanych środowisk sportowych jak i organizacji wspólnych wydarzeń sportowych czy akcji społecznych.


 
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje