Sport Management
20 marca 2019
Szkolenie dla Kompanii Piwowarskiej
Sport Management Polska został wybrany jako wykonawca specjalistycznego szkolenia dla Kompanii Piwowarskiej.

W szkoleniu wzięła udział kilkunastoosobowa grupy marketingowców i brand managerów.

Grupa składała się z szerokiego zespołu pracowników klienta i jednocześnie praktyków rynkowych z całej Polski.

W szkoleniu brali udział także m.in. menadżerowie regionalni.

Szkolenie osobiście prowadził Grzegorz Kita. Przedstawił ponad 7 godzin wykładu uzupełnianego pytaniami i dyskusjami.

Tematem szkolenia było prowadzenie projektów marketingowych a zawłaszcza potencjał, zasady i dobre praktyki marketingu sportowego.

W warstwie przykładów rynkowych prezentowane szkolenie składało się z 55 zagadnień i ponad 90 case study:

- Zagadnienia I kategorii (proste) - 13 zagadnień

- Zagadnienia II kategorii (zaawansowane) - 21

- Zagadnienia III kategorii (strategiczne) - 15

- Zagadnienia IV kategorii (wyrafinowane) - 6
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje