Sport Management
1 grudnia 2009
Zaawansowana metodologia badawcza dla Grupy Tauron
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron zaawansowaną Metodologię badawczą do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych.

Metodologia zostanie wdrożona we wszystkich spółkach Grupy Tauron w celu usprawnienia i zobiektywizowania procesu podejmowania decyzji sponsoringowych oraz zapewnienia im odpowiedniego poziomu efektywności.

Metodologia zapewnia zgodność wyboru i finansowania działań sponsoringowych z Zasadami Prowadzenia Działalności Sponsoringowej w Tauron Polska Energia i Grupie Tauron oraz Zarządzeniem nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Opracowana metodologia została oparta na ugruntowanej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, badań marketingowych i społecznych oraz zarządzania.

***
Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem ok. 14 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 17% powierzchni kraju. Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają około 30,4 TWh energii elektrycznej (w 2009 r.) do blisko 4 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga 5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Grupa TAURON jest drugim największym producentem energii elektrycznej w Polsce.  

W skład holdingu wchodzą m.in. takie firmy jak :
Południowy Koncern Energetyczny S.A. z Katowic, Enion S.A. z Krakowa czy EnergiaPro Gigawat z Wrocławia.
 
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje