Sport Management
30 stycznia 2020
Trafne prognozy SMP dot. pandemii koronawirusa
Już 30. stycznia szef SMP uznał, że w obliczu niepokojących doniesień z Chin oraz alertów WHO należy uznać sytuację za bardzo poważną.

Grzegorz Kita określił ją mianem "Globalizm ujemny " - ze wszelkimi tego konsekwencjami dla prędkości roznoszenia się koronawirusa w ujęciu globalnym, poprzez współczesne środki komunikacji i przemieszczania się oraz związane z tym nawyki konsumenckie.

Sport Management Polska bezwłoczenie uruchomiła proces dostarczania informacji dla swoich klientów wraz z rekomendacjami dot. zmian w działalności bieżącej oraz przyszłej.

Najbardziej zdecydowane rekomendacje wydano w zakresie doradztwa strategicznego oraz zmian dotyczących projektów eventowych (odwoływanie imprez, zmiany terminów)        Pamiętaj !
  • Sport Management Polska świadczy usługi doradztwa strategicznego.
  • Z wyprzedzeniem przewidujemy trendy i zjawiska.
  • Pomagamy zarządzać zmianą.
  • Pomagamy jak działać w kryzysie.

Napisz do nas - biuro@sportmanagement.pl#GlobalizmUjemny #koronawirus #DoradztwoStrategiczne 
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje