Sport Management
22 lutego 2010
Grupa Energa wybiera Sport Management Polska
Sport Management Polska (SMP) przygotuje na zlecenie Grupy Energa strategię komunikacji dla programu „Olimpijska Energa” na lata 2010 – 2012.

Głównym celem programu będzie przygotowanie profesjonalnych rozwiązań o charakterze komunikacyjnym, dzięki którym program powinien zaistnieć i zacząć funkcjonować w świadomości szerokich grup odbiorców. O skali i randze projektu stanowi fakt, że ten ogólnopolski program stwarza możliwości sportowej rywalizacji ponad 40.000 dzieci w trzech dyscyplinach: koszykówce, siatkówce oraz lekkiej atletyce.

SMP przygotuje nowatorskie koncepcje rozwoju programu „Olimpijska Energa”. Program będzie zawierał również wieloaspektową analizę otoczenia konkurencyjnego (inne programy CSR oparte na sporcie dzieci i młodzieży) oraz rozbudowaną analizę SWOT „Olimpijskiej Energii”.

Dzięki tak przedstawionej strukturze strategii komunikacji, Sport Management Polska przedstawi gotowe do aplikacji rozwiązania komunikacyjne dla programu „Olimpijska Energa” na lata 2010 – 2012.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje