Sport Management
22 czerwca 2010
PKE zadowolone z pracy Sport Management Polska
Kolejna udana realizacja - jeden z pierwszych polskich programów CSR opartych o sport - wykonany !

Sport Management Polska na zlecenie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. przygotował strategię programu CSR - „PKE dla Jaworzna”.

To jeden z pierwszych polskich programów CSR (Corporate Social Responsibility) opartych o sport.

W ramach programu innowacyjne działanie łączy aspekty efektywnej promocji ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Realizacja założeń programu może z powodzeniem uczynić z PKE głównego animatora życia społecznego-sportowego w regionie.

Dokument zawiera rekomendacje wykorzystania i dalszego rozwoju szeregu aktywności sportowych na terenie odddziaływania PKE.

Dodatkowo grupa specjalistów Sport Management Polska przygotowała autorskie koncepcje nowych przedsięwzięć sportowych możliwych do wdrożenia równiez bez uruchamiania dodatkowych, znaczących nakładów finansowych oraz plan aktywizacji działań na obiektach sportowych dostępnych na terenie szeroko rozumianego obszaru Jaworzno.

Ten profesjonalny, wszechstronny i rzetelnie przygotowany program tworzy nowe możliwości rozwoju obszaru Jaworzna a wdrożenie go w życie odda w ręce mieszkańców szereg bardzo atrakcyjnych rozwiązań w zakresie kultury fizycznej i sportu zarówno na poziomie profesjonalnym jak i amatorskim.

Zrealizowany projekt przyjety został z dużym uznaniem ze strony przedstawicieli PKE. 
(zobacz_referencje)
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje