Sport Management
13 października 2010
Duże zainteresowanie Forum Prawa Sportowego
Zagadnieniom praktyki sportowej w warunkach nowej, wchodzącej w życie w dniu 16 października br. Ustawy o sporcie było poświęcone II Forum Prawa Sportowego, zorganizowane wspólnie przez kancelarię prawną Bird&Bird, SportsLawExperts, Polski Komitet Olimpijski oraz Sport Management Polska.
 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich związków i klubów sportowych oraz instytucji funkcjonujących w sporcie. Forum wzbudziło duże zainteresowanie - uczestnicy niemal do ostatniego miejsca wypełnili największą salę konferencyjną Centrum Olimpijskiego.
 
Na forum poruszonych zostało wiele interesujących tematów w tym m.in. : 
  • ochrona wizerunku sportowca
  • ustawowa ochrona znaków towarowych w sporcie
  • sposoby rozstrzygania sporów sportowych
  • zasady funkcjonowania trybunału sportowego przy PKOL
  • problemy działalności związków i klubów sportowych w świetle nowej ustawy.
  • zwalczanie dopingu w sporcie
Znaczne zainteresowanie wywołało także wystąpienie Grzegorza Kity - Prezesa Sport Management Polska, na temat nowoczesnego zarządzania klubem sportowym. Przedstawiona prezentacja była jedyną, która została uhonorowana oklaskami.
 
***
SMP był partnerem merytorycznym Konferencji „Forum Prawa Sportowego”.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje