Sport Management
26 lipca 2011
SMP wykona specjalistyczną ekspertyzę na temat UEFA EURO 2012™
Na zlecenie Sekretariatu ds. Euro 2012 Urzędu m.st. Warszawy, Sport Management Polska [SMP] lider rynku marketingu i konsultingu sportowego, wykona specjalistyczną ekspertyzę.

SMP sporządzi ekspertyzę polegającą na wycenie pakietu praw możliwych do przyznania firmom wspierającym Warszawę jako Miasto - Gospodarza UEFA EURO 2012™.

Zgodnie z Wytycznymi Marketingowymi UEFA EURO 2012™ Miastom-Gospodarzom przysługuje prawo wyboru czterech podmiotów jako Firm Wspierających Miasto-Gospodarza.

Miastom-Gospodarzom przysługuje prawo wyboru dwóch podmiotów z branży medialnej (Gazeta drukowana oraz stacja radiowa) jako Firm Wspierających Miasto-Gospodarza oraz prawo do mianowania Firmami Wspierającymi Miasto-Gospodarza dwóch dostawców usług technicznych (usługi w zakresie ochrony i usługi sanitarne).

„Wycena pakietów praw możliwych do przyznania firmom wspierającym Warszawę jako Miasto-- Gospodarza UEFA EURO 2012™ jest przedsięwzięciem trudnym i skomplikowanym ze względu na brak naturalnych odniesień benchmarkowych” - powiedział prezes Sport Management Polska Grzegorz Kita. – „Żeby wykonać ekspertyzę  trzeba nie tylko posiadać dużą wiedzę na temat piłki nożnej ale także szeroki zbiór informacji o wartości różnorodnych pakietów sponsorskich w Polsce. Ostateczna wycena będzie miała postać wyceny eksperckiej ale żeby ją otrzymać konieczne będzie wydestylowanie informacji aż z ośmiu odrębnych grup analiz.”

Sekretariat ds. Euro 2012 Urzędu m.st. Warszawy wybrał do wykonania projektu Sport Management Polska jako firmę oferującą najszersze, realne kompetencje futbolowe z łączonego zakresu marketingu i konsultingu sportowego.


Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje