Sport Management
26 kwietnia 2013
Pictures Experience™ na gali MP POWER AWARDS
Podczas gali nagród branży eventowej MP POWER AWARDS i w trakcie wieńczącego ją bankietu Pictures Experience™ było jedną z usług wzbudzających największe zainteresowanie.

Aktywacji dokonywał pięcioosobowy zespół SMP (dwie animatorki oraz trzech managerów)

***
Meeting Planner Power Awards jest pierwszym konkursem poświęconym branży eventowej i poszukującym najlepszych realizacji i praktyk we wszystkich jej sektorach. MP Power Awards powstał z potrzeby pokazania wartości i efektywności narzędzi z zakresu szeroko rozumianego event marketingu, a ich promocja jest jednym z głównych założeń konkursu. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów związanych z event marketingiem, wskazanie miejsc ze szczególnym potencjałem eventowym oraz wyróżnienie osobistości i ekspertów branży.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje