Sport Management
29 stycznia 2015
Grzegorz Kita ponownie głównym konsultantem Raportu SM
W styczniu, jak co roku, instytut badawczy ARC Rynek i Opinia agreguje prowadzone przez siebie całoroczne badania rynku marketingu sportowego z roku poprzedniego. W efekcie powstaje 200-stronnicowy Raport "Sponsoring Monitor" zwany czasami "Polską Biblią danych marketingu sportowego"

Grzegorz Kita od prawie 10 lat jest ekspercko głównym konsultantem tego raportu.

A w raporcie m.in.: popularność dyscyplin, rozpoznawalność zawodników, świadomość sponsorów..


...................................................................................................................................................................................

Informacja o badaniu
Sponsoring Monitor to największe kompleksowe badanie na temat sponsoringu w sporcie i kulturze w Polsce. Realizowane przez ARC Rynek i Opinia od kilkunastu lat, pozwala na obserwowanie trendów w powyższych obszarach. W 2014 roku zastosowano mix metod ilościowych wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) z wykorzystaniem ogólnopolskiego panelu ARC Rynek i Opinia epanel.pl. Zrealizowanych zostało N=1519 wywiadów CATI oraz N=3753 wywiadów CAWI. Struktura próby w obu badaniach odzwierciedla strukturę populacji Polski wg płci, wieku, województwa, wielkości miejscowości zamieszkania oraz wykształcenia.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje