Sport Management
Obowiązek informacyjny. Polityka prywatności.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Grzegorz Kita Sport Management Polska (dalej zwana „SMP”) z siedzibą w Warszawie (kod: 03-111) przy ul. Podróżniczej 17F, wpisaną do w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa pod nr 203121 – właściciel strony internetowej www.sportmanagement.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych (IOD). Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: IOD@sportmanagement.pl; adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Sport Management Polska, ul. Podróżnicza 17F, 03-111 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania przez Ciebie konta na stronie www.sportmanagement.pl, zapisów na organizowany przez nas Bieg Górnika, w toku składania zamówienia na produkty i usługi oferowane w sklepie prowadzonym na powyższej stronie, jak również podczas przekazywania nam podpisanego Oświadczenia na wydarzeniu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ umożliwia nam to :

• kontakt z Tobą, aby informować Ciebie o organizacji imprez sportowych, w których chcesz brać lub bierzesz udział;
• odbieranie od Ciebie niezbędnych oświadczeń, zgód na udział w imprezach sportowych;
• informowanie Ciebie o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez sportowych;
• informowanie Cię o wynikach sportowych z organizowanych przez nas imprez sportowych;
• realizację zamówień na produkty i usługi dostępne w sklepie internetowym
• obsługę zgłoszeń, które do nas kierujesz;
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z działalnością naszej firmy;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie takiej informacji na adres mailowy: IOD@sportmanagement.pl. Proces aktualizacji wycofania zgody może potrwać do 72 godzin. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Przy zakładaniu konta oczekujemy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, miasto, województwo, kraj, preferencje sportowe. Podanie powyższych danych jest niezbędne do założenia konta na portalu www.sportmanagement.pl

Jeśli zakładasz konto w celu wzięcia udziału w Biegu Górnika dodatkowo będziemy od Ciebie wymagali podania następujących danych: data urodzenia, nr PESEL, płeć, rozmiar ubrania, preferowana waluta.

Jeśli zakładasz konto w celu dokonania zakupu towarów w sklepie znajdującym się na stronie dodatkowo będziemy oczekiwali podania przez Ciebie adresu, na który mają być dostarczone zakupione przez Ciebie towary.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec SMP i Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [RODO], tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Masz też prawo wnieść sprzeciw od 25 maja 2018 roku wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu działalności i organizowaniu imprez sportowych, czyli takim, które wspomagają obsługę informatyczną, system zapisów i wyników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, organizacji eventów, ubezpieczeń, a także firmom kurierskim obsługującym zamówienia na towary oferowane w sklepie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody przez Ciebie lub/i likwidacji konta na naszej platformie www.sportmanagement.pl. Po upływie powyższych okresów będziemy przechowywać twoje dane w celach:

• Wykonania umów jakie zawarłeś z SMP oraz ze Sklepem,
• dochodzenia roszczeń,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym SMP zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar EOG. Przekazywanie danych osobowych poza EOG następuje wyłącznie w sytuacji kiedy bierzesz udział w imprezie SMP, który odbywa się poza granicami EOG. W takiej sytuacji w celu realizacji usługi dane osobowe są przekazywane podmiotom - kontrahentom współpracującym z SMP, dostarczającym składowe zarezerwowanej imprezy turystycznej, takim jak: hotele, linie lotnicze, piloci, przewodnicy, firmy transportowe, lokalni kontrahenci zapewniający organizację programu zwiedzania w miejscu wakacyjnym. Dane osobowe które są przekazywane przez SMP, są ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie w celu realizacji umowy. W związku z tym, dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie co do zasady, nie stosuje się przepisów europejskich. Oznacza to, że ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. W odniesieniu do części z tych państw Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jednak przekazanie danych do państwa trzeciego jest niezbędne w celu wykonania umowy.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy kwestii związanych z korzystaniem ze strony www.sportmanagement.pl (Sport Management Polska zwany dalej „SMP”)

Rozdział „Pliki Cookies” oraz „Logi serwera” dotyczy wszystkich odwiedzających stronę
www.sportmanagement.pl, natomiast rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie tych osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wskazanego
poniżej.

PLIKI COOKIES
1. Ta strona, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na Twoim urządzeniu
końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie), a dokładniej w schowku przeglądarki
internetowej, tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).
2. Zazwyczaj pliki cookies są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje
indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz zalogować się do swojej poczty lub swoich kont
utworzonych w różnych serwisach internetowych.
3. Dzięki ciasteczkom możemy dokonywać analizy statystycznej ruchu na naszej stronie
internetowej, wiemy jak wielu użytkowników na nią zagląda, co konkretnie czytają, a co
pomijają. Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą witrynę.
Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) są zamieszczane w twoim urządzeniu
przez osoby trzecie niezależnie od SMP. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies nasza rola ogranicza się do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia takiego pliku. To osoby trzecie - nasi partnerzy i sponsorzy - korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie.
Dzięki zewnętrznym plikom cookie reklamy wyświetlające się w innych serwisach będą
bardziej odpowiadały twoim zainteresowaniom
4. Cookies pozwalają na:
a) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony jakiego oczekujesz,
b) Poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony,
c) Korzystanie z narzędzi analitycznych,
d) Korzystanie z narzędzi marketingowych,
e) Korzystanie z systemu komentarzy,
f) Wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
g) Zapewnienie funkcje społecznościowe.
5. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej
chwili z nich zrezygnować. W każdej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć ciasteczka
zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron
internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u
producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać na
naszej stronie internetowej bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.
6. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania
plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na
wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.
Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików
cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może
powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron
internetowych, które stosują cookies.
7. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.
8. Strona, na której jesteś wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co
wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
9. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób
odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej
do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w
tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie
anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki
cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
10. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej
strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje
na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.
LOGI SERWERA
1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.
2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z
serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną,
a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem Twoich danych osobowych - w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), - po
zarejestrowaniu na stronie www.sportmanagement.pl oraz w związku z korzystaniem z jej
funkcjonalności jest Sport Management Polska z siedzibą w Warszawie (kod: 03-111) przy ul. Podróżniczej 17F 1, adres e-mail: biuro@sportmanagement.pl
2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by
założyć konto na naszej stronie, uczestniczyć w organizowanych przez nas imprezach,
wydarzeniach, zapisać się do newslettera, otrzymywać informacje marketingowe różnymi
kanałami (SMS, telefon) lub po prostu skontaktować się z nami. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Podjęliśmy wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w szczególności w
następujących celach:
• założenia oraz prowadzenia konta na stronie www.sportmanagement.pl;
• przesyłania wiadomości e-mail lub sms zawierających informacje o
wydarzeniach/eventach, lub inicjatywach związanych z popularyzacją sportu z udziałem
Administratora;
• prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią
Twoją zgodą),
• umożliwienia kontaktu z Administratorem,
• obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
• analitycznym i statystycznym.
3. Twoje dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora
na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji
wyżej wymienionych celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom
świadczącym usługi podczas wydarzeń sportowych, w tym liczących czasy lub podmiotom
świadczącym inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.sportmanagement.pl Informujemy, że takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora.
4. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie
podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.
Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia
przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia
celu przetwarzania lub do odwołania przez Ciebie zgody. Administrator zastrzega sobie
prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w
związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
6. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w szczególności w celach marketingowych
podmiotów współpracujących (Twoja zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie stosownej
treści checkboxa przy zakładaniu konta użytkownika);
b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia Newsletter lub w związku z
korzystaniem z innych funkcjonalności strony www.sportmanagement.pl;
c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego, jak i
unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem
zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie
uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk
prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów
obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.
7. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania Twojej zgody, w tym zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty
współpracujące z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody następuje w Panelu Użytkownika (jeśli masz konto) albo poprzez wysłanie
do nas e-maila na biuro@sportmanagement.pl. Cofnięcie zgody może nastąpić na wszystkie
formy komunikacji lub na wybrane formy komunikacji. Cofnięcie zgody spowoduje usunięcie
Twoich danych z tej formy komunikacji odnośnie, której cofnięto zgodę.
8. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących praw prosimy o przesłanie do nas
wiadomości na adres: biuro@sportmanagement.pl
9. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że
przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu
sportmanagement.pl, nie zapisywać się do newsletterów, ani nie wypełniać formularzy
kontaktowych na stronie tej stronie, a także nie nabywać uczestnictwa w imprezach
oferowanych przez Administratora.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 
 
Login
Hasło
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje