Sport Management
Szkolenia w zakresie sponsoringu sportowego
Sport Management Polska przeprowadza specjalistyczne szkolenia w zakresie sponsoringu sportowego.

Dzięki unikalnym kompetencjom i wieloletniemu doświadczeniu, SMP umożliwia podmiotom sportowym poznanie m.in. następujących zagadnień :
  • nawiązywanie współpracy z podmiotami biznesowymi
  • pozyskiwanie sponsorów
  • marketingowa istota sponsoringu
  • kreowanie "karty wartości" podmiotu sportowego
  • tworzenie skutecznych ofert sponsoringowych
  • kreatywność nośnikowa
Oferta szkoleń w zakresie sponsoringu sportowego zapewnia podmiotom sportowym zdobycie kompleksowej wiedzy na temat sponsoringu i przełożenie jej na konkretne korzyści.


***
Przykładowe projekty:
  • Szkolenie "Sponsoring Sportowy"
  • Szkolenie "Jak pozyskiwać sponsorów dla klubu sportowego?" 
  • Szkolenie "Jak sprzedać imprezę sportową?"
  • Wykład "Marketing sportu. Jak pozyskiwać sponsorów" dla Drift MASTERS GRAND PRIX [Wisła 2015]
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje szkolenia katowice szkolenia bhp katowice