Sport Management
Due to the dynamics of our activities and rapidity of news appearance, we present only selected posts in english, the rest of news will remain in polish.
13 October 2010
Duże zainteresowanie Forum Prawa Sportowego
Zagadnieniom praktyki sportowej w warunkach nowej, wchodzącej w życie w dniu 16 października br. Ustawy o sporcie było poświęcone II Forum Prawa Sportowego, zorganizowane wspólnie przez kancelarię prawną Bird&Bird, SportsLawExperts, Polski Komitet Olimpijski oraz Sport Management Polska.
 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich związków i klubów sportowych oraz instytucji funkcjonujących w sporcie. Forum wzbudziło duże zainteresowanie - uczestnicy niemal do ostatniego miejsca wypełnili największą salę konferencyjną Centrum Olimpijskiego.
 
Na forum poruszonych zostało wiele interesujących tematów w tym m.in. : 
  • ochrona wizerunku sportowca
  • ustawowa ochrona znaków towarowych w sporcie
  • sposoby rozstrzygania sporów sportowych
  • zasady funkcjonowania trybunału sportowego przy PKOL
  • problemy działalności związków i klubów sportowych w świetle nowej ustawy.
  • zwalczanie dopingu w sporcie
Znaczne zainteresowanie wywołało także wystąpienie Grzegorza Kity - Prezesa Sport Management Polska, na temat nowoczesnego zarządzania klubem sportowym. Przedstawiona prezentacja była jedyną, która została uhonorowana oklaskami.
 
***
SMP był partnerem merytorycznym Konferencji „Forum Prawa Sportowego”.
prev    |    next

SMP is the author of Polish Swimming promotional success. In years 2005-2008, the company was the sole representative of Polish Swimming Association in marketing actions. During this time SMP has also created two major sponsorship programs for Bioton SA and Telefonia Dialog SA.
On behalf of the Tauron Group, SMP in cooperation with research institute ARC Market and Opinion has developed a unique research methodology. It was realized at the worlds standard level and it was used for the selection, planning, analyzing and reporting the effectiveness of sponsorship activities.
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje szkolenia katowice