Sport Management
Due to the dynamics of our activities and rapidity of news appearance, we present only selected posts in english, the rest of news will remain in polish.
28 January 2011
Wysokie oceny szkolenia - średnia 5,2 !
Wysokie oceny szkolenia - średnia 5,2 ! Uczestnicy bardzo wysoko ocenili jakość i poziom merytoryczny szkolenia.

Uczestnicy zorganizowanego przez Sport Management Polska [SMP] szkolenia  „Nowoczesny Marketing i Sponsoring sportowy”, które odbyło się 27 stycznia w Warszawie, bardzo wysoko ocenili jakość i poziom merytoryczny szkolenia.

W sali ocen 1-6 szkolenie całościowo uzyskało bardzo wysoką średnią ocenę - 5,2.

Spośród poszczególnych modułów, najwyżej oceniony został moduł VI - praktyczny warsztat i spotkanie z przedstawicielami podmiotów sportowych. Moduł uzyskał ocenę 5,4. Gośćmi warsztatu byli Tomasz Majewski - mistrz olimpijski z Pekinu 2008 w pchnięciu kulą oraz Marek Tronina, główny organizator i Dyrektor Maratonu Warszawskiego.

Bardzo wysoko oceniono także moduł V - osobiście prowadzony przez szefa SMP Grzegorza Kitę - na temat błędów i raf sponsoringowych. Moduł dotyczył zagadnień, które wpływają na efektywność i sukces sponsoringu sportowego. W trakcie wykładu zaprezentowanych zostało blisko 40 case studies. Moduł uzyskał średnią ocenę 5,2.

Również moduł I z udziałem Dariusza Szpakowskiego (na zdjęciu) cieszył się dużym uznaniem i uzyskał ocenę 5.  

Więcej informacji o szkoleniu: strona www szkolenia

***
Szkolenie zostało zaprojektowane i zorganizowane przez Sport Management Polska [SMP] lidera rynku marketingu sportowego w Polsce. 

Było to pierwsze szkolenie zorganizowane przez SMP po czteroletniej przerwie.

Sport Management Polska był pionierem i organizatorem pierwszych tego typu, „legendarnych” już szkoleń w latach 2004-2006 (8 edycji). Spotykali się tam ówcześnie przedstawiciele największych polskich firm stawiających pierwsze kroki w marketingu sportowym. W kolejnych latach szkolenie zmieniło formułę z otwartej na zamkniętą i było realizowane jednostkowo, tylko dla klientów SMP.
prev    |    next

SMP is the author of Polish Swimming promotional success. In years 2005-2008, the company was the sole representative of Polish Swimming Association in marketing actions. During this time SMP has also created two major sponsorship programs for Bioton SA and Telefonia Dialog SA.
On behalf of the Tauron Group, SMP in cooperation with research institute ARC Market and Opinion has developed a unique research methodology. It was realized at the worlds standard level and it was used for the selection, planning, analyzing and reporting the effectiveness of sponsorship activities.
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje szkolenia katowice