Sport Management
Due to the dynamics of our activities and rapidity of news appearance, we present only selected posts in english, the rest of news will remain in polish.
10 February 2012
SMP wypromuje Energa Basket Cup
Grupa Energa wybrała Sport Management Polska (SMP) do wsparcia działań komunikacyjnych związanych z turniejem koszykarskim „Energa Basket Cup”.

Zakres obowiązków przy czwartej edycji tych największych koszykarskich rozgrywek dla uczniów szkół podstawowych obejmuje działania z zakresu public relations i zintegrowanego doradztwa strategicznego.

O wyborze agencji przesądziły efekty wcześniejszej współpracy oraz bogate doświadczenie i sukcesy SMP w dziedzinie marketingu i PR-u sportowego.

Wsparcie „Energa Basket Cup” przez profesjonalną agencję zajmującą się marketingiem sportowym i public relations stanowi także kolejny krok w rozwoju programu.

Program „Energa Basket Cup”, którego partnerem jest Szkolny Związek Sportowy, skierowany jest do ponad 13 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.

W dotychczasowych trzech edycjach turnieju udział wzięło ponad 225 tys. chłopców i dziewcząt, co sytuuje te rozgrywki na pozycji lidera wśród programów sportowych angażujących dzieci.

W samym tylko sezonie 2010/11 w programie wzięło udział ponad 75.000 uczestników, reprezentujących aż 5.800 szkół podstawowych z całej Polski.

Struktura rozgrywek jest wieloetapowa – zaczyna się od rozgrywek dzielnicowych i miejskich, następnie gminnych, powiatowych oraz rejonowych i wojewódzkich. W województwach, w których zgłasza się najwięcej drużyn rozgrywany jest jeszcze dodatkowy etap półfinałów. Tym samym, w skrajnym przypadku, aby awansować do finału krajowego należy pokonać aż 5-8 szczebli rozgrywek.

- Skala projektu sprawia, że jego obsługa pod kątem public relations jest olbrzymim wyzwaniem zarówno logistycznym jak i kreatywnym – podkreśla Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska – Prawie codziennie od września do czerwca toczą się mecze na różnych poziomach rozgrywek o czym warto poinformować lokalne czy regionalne media. W okresie kwiecień-czerwiec 2011 obsługiwaliśmy już dla Energi końcówkę poprzedniej edycji programu - fazę finałów wojewódzkich i finał krajowy. Tylko w samym tym trzymiesięcznym okresie zrealizowaliśmy wtedy 51 kampanii informacyjnych docierając do 765 redakcji mediowych. Nie było to zadanie łatwe, ale ponowne obdarzenie nas zaufaniem przez Energę świadczy o jakości i skuteczności naszych usług.

Poprzez wspieranie młodych sportowców koncern Energa chce działać na rzecz propagowania rywalizacji sportowej w duchu „Fair Play”, upowszechniania aktywnego stylu życia oraz motywowanie do systematycznego i wytrwałego uprawiania sportu.

- Koszykówka jest jednym z najpopularniejszych sportów w Polsce, ale brakuje profesjonalnie zorganizowanych rozgrywek dla dzieci i młodzieży. „Energa Basket Cup” wypełnia tę lukę. – zaznacza Ireneusz Kulka, dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA S.A. – mecenasa rozgrywek.

- Głównym celem programu jest jednak zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz wychowanie w sportowym duchu Fair Play. Korzyści wynikające z programu to przede wszystkim popularyzacja zdrowego trybu życia, propagowanie uczciwej, zdrowej i sportowej rywalizacji oraz systematycznej i wytrwałej pracy. Dzięki programowi dzieci mogą realizować swoje pasje i marzenia, biorąc udział w profesjonalnie zorganizowanych rozgrywkach ogólnopolskich  – dodaje dyrektor Kulka.

- Energa Basket Cup to jeden z najwartościowszych programów sportowych dla dzieci. Szczególną wartością jest również funkcjonowanie programu w tak niekoniunkturalnej dyscyplinie jaką jest dzisiaj koszykówka. Niewielu marketerów angażuje się bowiem w budowę fundamentów dyscyplin – jeżeli już to zazwyczaj w piłce nożnej. Natomiast EBC to program, który może poruszyć polską koszykówkę. Ze względu na skalę zawodów jest prawie pewne, że każda przyszła polska gwiazda koszykówki będzie wywodziła się z tych rozgrywek – zaznacza Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska.


prev    |    next

SMP is the author of Polish Swimming promotional success. In years 2005-2008, the company was the sole representative of Polish Swimming Association in marketing actions. During this time SMP has also created two major sponsorship programs for Bioton SA and Telefonia Dialog SA.
On behalf of the Tauron Group, SMP in cooperation with research institute ARC Market and Opinion has developed a unique research methodology. It was realized at the worlds standard level and it was used for the selection, planning, analyzing and reporting the effectiveness of sponsorship activities.
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje szkolenia katowice