Sport Management
Badania efektywności programów sponsoringowych
Sport Management Polska oferuje badania efektywności programów sponsoringowych.

Według filozofii SMP nowoczesne badania marketingowe stanowią integralny element profesjonalnie przygotowywanych i realizowanych strategii i programów.

Na co dzień współpracujemy z największymi ośrodkami badań opinii publicznej.

Prezes Zarządu SMP – Grzegorz Kita - jest jednym z głównych konsultantów corocznej publikacji "Sponsoring Monitor" opracowywanej przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Oferta badania efektywności programów sponsoringowych pełni funkcję kontrolną.
Rzetelna, zewnętrzna ocena pozwoli oszacować wartość zwrotu z inwestycji.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje