Sport Management
Naming rights - prawa do nazwy
Sport Management Polska oferuje możliwość współpracy przy usłudze 'Naming rights' obiektów sportowych.

Kompetencje SMP pozwalają skutecznie wycenić zarówno prawa jak i uczestniczyć w procesie sprzedaży praw do nazwy obiektu sportowego współpracując zarówno z właścicielem jak i podmiotem zainteresowanym inwestycją.

Eksperci SMP realizują projekt na wszystkich etapach zaczynając od wyceny obiektu, poprzez opracowanie oferty, zarządzanie wizerunkiem, a kończąc na wsparciu w procesie przetargowym sprzedaży.

W ramach usługi oferujemy następujące działania:

{1} Wycena obiektu:
 • Analiza obiektu (w tym analiza komunikacyjno-dostępowa)
 • Analiza wizerunkowa
 • Analiza i wycena marketingowa
{2} Przygotowanie oferty:
 • Opracowanie Oferty Sponsorskiej
 • Transfer wiedzy – szkolenia nt.:
  - Aspektów prawnych Naming rights
  - Biznesowego potencjału obiektu
  - Oferty Sponsorskiej
 • Identyfikacja i wybór potencjalnych sponsorów
{3} Zarządzanie wizerunkiem:
 • Opracowanie i realizacja strategii PR promocji obiektu podczas procesu pozyskiwania sponsora
 • Opracowanie identyfikacji wizualnej obiektu (Corporate Identity)
{4} Raport z usługi:
 • Raport podsumowujący
 • Case study
{5} Wsparcie w procesie przetargowym sprzedaży praw do nazwy obiektu:
 • Doradztwo w zakresie opracowania dokumentów przetargowych
 • Wsparcie merytoryczne i konsulting w trakcie procesu przetargowego
 • Analiza ofert przetargowych
 • Rekomendacja dotycząca wyboru zwycięzcy przetargu
Oferta Naming rights obiektów sportowych jest doskonałym narzędziem przynoszącym korzyści obu stronom transakcji: firmom – możliwość pozytywnego budowania marki, a właścicielom – możliwość efektywniejszego zarządzania obiektem.

***
Przykładowe projekty:

 • Działania doradcze przy projekcie naming rights Stadionu Energa dla Grupy Energa S.A. [2015/2016]
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje