Sport Management
Marketing sportowy
Sport Management Polska to agencja marketingu sportowego, która posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w sektorze marketingu w sporcie.

SMP cechuje się szeroką wiedzę na temat mechanizmów i zasad funkcjonowania marketingu sportowego na różnych rynkach. Wszechstronne kompetencje nabyte w czasie pracy z wieloma podmiotami pozwalają skutecznie kreować nowatorskie rozwiązania dla sportu i biznesu.

Rozwiązania, które proponuje SMP partnerom sportowym i biznesowym to gwarancja profesjonalizacji i zwiększania zyskowności działań.

Współpraca z SMP to możliwość wypracowania przewag konkurencyjnych, osiągnięcia celów strategicznych, maksymalizacji zysków i korzyści oraz szansa na uniknięcie kosztownych ekonomicznie błędów.

Odbiorcami naszych usług marketingu sportowego były m.in. lider na światowym rynku ubezpieczeń (Grupa Allianz), globalna firma biotechnologiczna (Bioton), wielkie koncerny energetyczne (Grupa Tauron, Grupa Energa), oraz szereg innych - znaczących w swoich branżach - firm (Sony, Telefonia Dialog SA, Campus i inne), które aktywnie wykorzystują sport w celach reklamowo-promocyjnych.

Oferta usług i produktów z zakresu 'Marketing sportowy' Sport Management Polska:
 • Strategie i koncepcje marketingowe
 • Programy sponsoringowe
 • Doradztwo w zakresie wyboru produktu sportowego (np. dyscyplina, zawodnik)
 • Wycena praw i świadczeń sponsorskich
 • Umowy sponsoringowe
 • Programy CSR oparte na sporcie i kulturze fizycznej
 • Promocja miast i regionów poprzez sport
 • Kreacja wizerunku sportu i biznesu sportowego
 • Efektywne ROI - alokacja budżetów reklamowo-marketingowych
 • Reklama w sporcie (reklama poprzez nośniki sportowe)
 • Nadzór nad realizacją świadczeń sponsorskich
 • Produkty sportowe
 • Pozyskiwanie sponsorów i partnerów biznesowych
 • Audyty programów sponsoringowych
 • Badania efektywności programów sponsoringowych
 • Monitoring i ocena formy partnera sportowego
 • Badania i analizy marketingowe
 • Naming rights (prawa do nazwy) 
   
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje