Sport Management
Kompetencje i przewagi konkurencyjne SMP
Sport Management Polska to lider rynku konsultingu sportowego w Polsce. W opinii zarówno klientów jak i mediów SMP jest firmą posiadającą największy i najbardziej wszechstronny zasób wiedzy i doświadczeń w zakresie polskich klubów piłkarskich.

W okresie ostatnich lat SMP zrealizowało z sukcesem największą ilość znaczących projektów futbolowych w Polsce.

Sukcesy realizowanych projektów to efekt szeregu unikalnych kompetencji i umiejętności wśród których najważniejsze są:


I. Wieloletnie doświadczenie

Sport Management Polska jest najstarszą i najbardziej doświadczoną firmą na rynku. Została założona w roku 2002. W okresie ostatnich lat zrealizowała największą ilość, znaczących projektów futbolowych.

Współpraca z SMP umożliwia skorzystanie ze skumulowanych, wieloletnich doświadczeń eksperckich, które pochodzą z wielu klubów i realizowanych projektów.


II. Doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu klubami piłkarskimi

Szczególe i unikalne kompetencje Sport Management Polska wynikają z doświadczenia jakie nabył szef firmy Pan Grzegorz Kita podczas osobistego zarządzania klubami piłkarskimi:
  • Dyrektor Generalny w Legii Warszawa [2003]
  • Wiceprezes Zarządu w Polonii Warszawa [2004]
Dzięki temu wszystkie wykonywane prace oparte są o znajomość realiów, praktyczność i rzeczywistość ich stosowania


III. Kompleksowość i komplementarność wykonywanych prac

SMP to wyjątkowa firma, która łączy unikalne, wysokie kompetencje z odmiennych, ważnych dla klubów dziedzin. Najważniejsze z nich to rzadko spotykane połączenie wysokich kompetencji z tak odmiennych dziedzin biznesu jak konsulting i marketing. W codziennej praktyce realizowane są także projekty z zakresu PR, zarządzania sportowego, sponsoringu, eventów czy prawa.

Dzięki tym połączeniom SMP może profesjonalnie wychodzić poza ścisłe, „finansowe” ramy pracy konsultingowej mogąc wiarygodnie szacować zarówno przychody marketingowe jak i szereg innych, rozmaitych czynników mających wpływ na globalny budżet i pozycję klubu sportowego.


IV. Wszechstronny zakres realizowanych zagadnień

W trakcie dotychczasowych, wieloletnich prac realizowane były projekty futbolowe o szerokim, skomplikowanym i bardzo różnorodnym zakresie rodzajowym. Były to zarówno szerokie projekty typu due diligence, jak też raporty analityczne, biznesplany, usługi doradztwa operacyjnego czy kompleksowe strategie rozwoju.


V. Szerokie kompetencje umożliwiające realizację różnorodnych wymagań

SMP posiada wszechstronną wiedzę, która została nabyta pracując i spełniając wymagania dla prawie wszystkich rodzajów inwestorów lub właścicieli. Począwszy od wielkich polskich koncernów prywatnych (ITI), poprzez wielkie koncerny państwowe (BOT Bełchatów), koncerny zagraniczne (Allianz), gminy samorządowe (Miasto Gdańsk) czy prywatnych inwestorów (Polonia Warszawa, Szczakowianka Jaworzno). W każdej z tych realizacji spełniane były różnorodne i zaawansowane standardy oczekiwane przez klientów.


VI. Zrozumienie i znajomość specyfik regionalnych

Realizowane projekty futbolowe miały miejsce na terenie całego kraju w szerokim rozrzuceniu geograficznym (Warszawa, Gdańsk, Bełchatów, region Śląska) co spowodowało, że firma posiada doskonałe zrozumienie, tak ważnej dla każdego projektu, specyfiki lokalnej i regionalnej poszczególnych klubów.


VII. Przegląd całego rynku piłkarskiego

Kompetencje SMP zostały znacząco powiększone dzięki realizacji projektów dotyczących klubów piłkarskich o bardzo różnym stopniu rozwoju i grających na różnych szczeblach rozgrywek (Ekstraklasa, I liga), odrębnych formach prawnych (stowarzyszenia, spółki akcyjne) czy też rozmaitych strukturach organizacyjnych.


VIII. Dogłębna znajomość mechanizmów i zasad funkcjonowania biznesu piłkarskiego

SMP posiada szeroką wiedzę na temat mechanizmów i zasad funkcjonowania biznesu piłkarskiego. Znaczna część tej wiedzy ugruntowała się poprzez setki rozmów i kontaktów ale także przez bezpośrednią pracę z liczbą ponad kilkunastu tysięcy dokumentów koniecznych do analizy w trakcie realizacji projektów (regulaminy, decyzje, umowy).


IX. Ciągły rozwój i praca naukowa

W filozofii działania SMP wielką wagę odgrywa stały rozwój i badania o charakterze naukowym. W toku wielu lat pracy Prezes Zarządu Grzegorz Kita wykształcił własne, autorskie, specjalistyczne narzędzia służące analizie i rozwojowi klubów sportowych. Wiele z nich ma charakter sportowy związany z analizą gry zespołu, jakością gry pojedynczego zawodnika czy czynnikami wpływającymi na wynik sportowy. Wśród nich są m.in.:
  • Analiza klubu według matrycy "drzewa"
  • Mapa interesariuszy klubu wraz z relacjami ich wzajemnego oddziaływania
  • Analiza klubu w oparciu o tzw. "triadę rozwoju"
  • Zawodniczy, osobowościowy "trójkąt bermudzki"

X. Największa liczba zrealizowanych projektów futbolowych w Polsce

O uznaniu i jakości usług SMP świadczy fakt, że od roku 2003 firma zrealizowała największą w Polsce ilość dużych projektów futbolowych o charakterze konsultingowym.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje