Sport Management
Doradztwo w zakresie wyboru produktu sportowego
Agencja marketingu sportowego Sport Management Polska oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru podmiotów lub przedmiotów reklamy według sponsoringowej matrycy koncepcyjnej.

Kompetencje SMP pozwalają precyzyjnie opiniować i rekomendować przestrzeń oraz produkt sportowy w celu przeprowadzenia programu sponsoringowego i działań reklamowych.

Wyraźnie należy podkreślić nieproporcjonalność czasową między wyborem a potencjalnymi działaniami. Niewłaściwa decyzja na poziomie strategicznym może generować długookresowe straty ekonomiczne.

Oferta doradztwa w zakresie wyboru podmiotu lub przedmiotu reklamy dostarczy pełnej wiedzy na temat zasadności planowanych działań sponsoringowych oraz pozwoli maksymalizować zwrot z inwestycji.***
Przykładowy projekt
Analiza oraz rekomendacja celowości zaangażowania TU Allianz Polska w KP Górnik Zabrze S.S.A. [2007]
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje