Sport Management
Strategie i koncepcje marketingowe
Sport Management Polska oferuje tworzenie strategii i koncepcji marketingowych przy uwzględnieniu indywidualnych celów, potrzeb i możliwości.

Kompetencje SMP jako wyspecjalizowanej agencji marketingu sportowego pozwalają przygotować profesjonalne programy dla marketerów, produktów i podmiotów sportowych ale także miast i regionów oraz innych instytucji promujących się poprzez sport.

W ramach usługi oferujemy następujące działania:
  • Rekomendacje w zakresie doboru produktów sportowych (w tym dyscyplin) do działań marketingowych
     
  • Rekomendacje w zakresie oceny potencjału drużyn, zawodników, gwiazd sportu, młodych obiecujących zawodników (talentów)
     
  • Rekomendacje w zakresie sposobu komunikacji działalności sponsoringowej i marketingu sportowego (grupa docelowa, forma i intensywność przekazu)
     
  • Rekomendacje w zakresie organizacji procesu wyboru obszaru i podmiotu sponsorowania (eksperci zewnętrzni, partnerzy)
Oferta tworzenia zindywidualizowanych strategii i koncepcji marketingowych pozwoli w pełni wykorzystać szanse i przewagi promocyjne a tym samym maksymalizować korzyści.

***
Przykładowy projekt:
Strategia programu „Olimpijska Energa” dla ENERGA S.A. [2010].
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje