Sport Management
Wycena praw i świadczeń sponsorskich - wycena "fair value"
Jako wyspecjalizowana agencja marketingu sportowego Sport Management Polska oferuje fachową wycenę praw i świadczeń sponsorskich.

SMP posiada szczególną i unikalną wiedzę na temat wartości konkretnych świadczeń i praw. Wiedza ta jest efektem skumulowanych, wieloletnich doświadczeń, nabytych w czasie realizowania projektów w bardzo różnych dyscyplinach sportu.

Kompetencje SMP pozwalają oszacować "fair value" oferowanych świadczeń.

Wieloletnia wiedza SMP pozwala także:
  • przygotować lub zrekonfigurować profesjonalną strukturę sponsorską,
  • sparametryzować i zestawić pakiety dla produktu sportowego oraz
  • oszacować korzystny poziom wartości świadczeń i praw sponsorskich dla inwestora.
Przygotowanie struktury sponsorskiej, wycena praw i świadczeń sponsorskich jest koniecznym punktem wejścia w proces tworzenia produktu sportowego. Z punktu widzenia inwestora wiedza na temat realnej wartości świadczeń jest niezbędna do podjęcia trafnej decyzji na temat sponsoringu.


***
Przykładowe projekty:
  • Ekspertyza w zakresie wyceny wartości pakietów sponsoringowych oferowanych przez klub {inf. zastrzeżona} dla Grupy Tauron [2009]
  • Ekspertyza „Wycena pakietów praw możliwych do przyznania firmom wspierającym Warszawę jako Miasto-Gospodarza UEFA EURO 2012™”  dla  dla Sekretariatu ds. EURO 2012 Urządu m.st. Warszawy [2011]
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje