Sport Management
Przygotowanie i negocjacje warunków umów sponsorskich
Sport Management Polska oferuje możliwość przygotowania i negocjacji warunków umów sponsoringowych dla sportowców, trenerów oraz innych podmiotów sportowych.

SMP posiada szczególną i unikalną wiedzę na temat możliwości stosowania odpowiednich zapisów prawnych w kontraktach. Wiedza ta jest efektem skumulowanych, wieloletnich doświadczeń, nabytych w czasie realizowania projektów w bardzo różnych dyscyplinach sportu.

Oferta przygotowania i negocjacji warunków umów sponsoringowych to ważna usługa SMP. Korzystnie zawarta dla wszystkich stron umowa gwarantuje obustronną wygraną.

Dla sportowców ten fakt ma dodatkowe znaczenie. Kontrakt reklamowy zapewnia płynność i bezpieczeństwo finansowe oraz zwiększa komfort warunków treningu i rywalizacji.

***
Przykładowy projekt:
Sponsoring Mistrza Świata w pływaniu Pawła Korzeniowskiego przez Telefonię Dialog S.A.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje