Sport Management
Przygotowanie i negocjacje warunków kontraktów
Sport Management Polska oferuje możliwość przygotowania i negocjacji warunków kontraktów dla sportowców, trenerów oraz innych podmiotów sportowych.

Kompetencje SMP pozwalają skutecznie reprezentować złożone interesy sportowców w relacjach z klubami, klubów w relacjach ze sponsorami czy organizacji sportowych z instytucjami publicznymi.

SMP posiada szczególną i unikalną wiedzę na temat możliwości stosowania odpowiednich zapisów prawnych w kontraktach. Wiedza ta jest efektem skumulowanych, wieloletnich doświadczeń, nabytych w czasie realizowania projektów w bardzo różnych dyscyplinach sportu.

Oferta przygotowania i negocjacji warunków kontraktów to ważna usługa SMP. Korzystnie zawarta dla wszystkich stron umowa gwarantuje utrzymanie bardzo dobrych relacji.

***
Przykładowe projekty:
  • Sponsoring Mistrza Świata w pływaniu Pawła Korzeniowskiego przez Telefonię Dialog S.A.
  • Negocjacje umowy z TVP S.A. dla Polskiego Związku Kajakowego 
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje