Sport Management
2 marca 2016
W studio TVN24 BiS o meczach EURO bez kibiców!?
Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska, został zaproszony do studia TVN24 BiS, żeby porozmawiać na temat  "EURO 2016 a bezpieczeństwo". Mecze bez kibiców wydają się wprawdzie mało realne ale nie niemożliwe. Może pojedyncze przypadki..

Natomiast czy UEFA ekonomicznie stać na to, żeby mecze EURO 2016 odbywały się bez kibiców? Zdaniem Prezesa Kity przy skali przychodów z turnieju na poziomie 1,4 mld euro a łącznym udziale 'biletów' i 'hospitality' "zaledwie" na poziomie ok.17% - ekonomicznie tak. Tym bardziej, że przecież nie całość tych przychodów uległaby obniżeniu. Ale przecież nie tylko o pieniądze tu chodzi..
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje