Sport Management
16 marca 2010
Nowy klient Sport Management Polska
Sport Management Polska (SMP) przygotuje na zlecenie Południowego Koncernu Energetycznego (Grupa Tauron) strategię programu CSR (Corporate Social Responsibility) „PKE dla Jaworzna”.

Głównym celem programu będzie działanie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przygotowanie aktywności w zakresie kultury fizycznej i sportu, które mogłyby uczynić z PKE głównego animatora życia społecznego w regionie.

Proces przygotowania programu poprzedzony zostanie szeroką i rzetelną analizą kapitału społecznego oraz bazy sportowej na terenie Jaworzna. Na tej podstawie przygotowany zostanie dokument zawierający autorskie koncepcje aktywizacji przedsięwzięć sportowych.

Program CSR (Corporate Social Responsibility) „PKE dla Jaworzna” w swoim założeniu ma stworzyć nowe możliwości rozwoju obszaru Jaworzna a wdrożenie go w życie oddać w ręce mieszkańców szereg bardzo atrakcyjnych rozwiązań w zakresie kultury fizycznej i sportu zarówno na poziomie profesjonalnym jak i amatorskim.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje