Sport Management
28 stycznia 2011
Wysokie oceny szkolenia - średnia 5,2 !
Wysokie oceny szkolenia - średnia 5,2 ! Uczestnicy bardzo wysoko ocenili jakość i poziom merytoryczny szkolenia.

Uczestnicy zorganizowanego przez Sport Management Polska [SMP] szkolenia  „Nowoczesny Marketing i Sponsoring sportowy”, które odbyło się 27 stycznia w Warszawie, bardzo wysoko ocenili jakość i poziom merytoryczny szkolenia.

W sali ocen 1-6 szkolenie całościowo uzyskało bardzo wysoką średnią ocenę - 5,2.

Spośród poszczególnych modułów, najwyżej oceniony został moduł VI - praktyczny warsztat i spotkanie z przedstawicielami podmiotów sportowych. Moduł uzyskał ocenę 5,4. Gośćmi warsztatu byli Tomasz Majewski - mistrz olimpijski z Pekinu 2008 w pchnięciu kulą oraz Marek Tronina, główny organizator i Dyrektor Maratonu Warszawskiego.

Bardzo wysoko oceniono także moduł V - osobiście prowadzony przez szefa SMP Grzegorza Kitę - na temat błędów i raf sponsoringowych. Moduł dotyczył zagadnień, które wpływają na efektywność i sukces sponsoringu sportowego. W trakcie wykładu zaprezentowanych zostało blisko 40 case studies. Moduł uzyskał średnią ocenę 5,2.

Również moduł I z udziałem Dariusza Szpakowskiego (na zdjęciu) cieszył się dużym uznaniem i uzyskał ocenę 5.  

Więcej informacji o szkoleniu: strona www szkolenia

***
Szkolenie zostało zaprojektowane i zorganizowane przez Sport Management Polska [SMP] lidera rynku marketingu sportowego w Polsce. 

Było to pierwsze szkolenie zorganizowane przez SMP po czteroletniej przerwie.

Sport Management Polska był pionierem i organizatorem pierwszych tego typu, „legendarnych” już szkoleń w latach 2004-2006 (8 edycji). Spotykali się tam ówcześnie przedstawiciele największych polskich firm stawiających pierwsze kroki w marketingu sportowym. W kolejnych latach szkolenie zmieniło formułę z otwartej na zamkniętą i było realizowane jednostkowo, tylko dla klientów SMP.
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje