Sport Management
10 lutego 2012
SMP wypromuje Energa Basket Cup
Grupa Energa wybrała Sport Management Polska (SMP) do wsparcia działań komunikacyjnych związanych z turniejem koszykarskim „Energa Basket Cup”.

Zakres obowiązków przy czwartej edycji tych największych koszykarskich rozgrywek dla uczniów szkół podstawowych obejmuje działania z zakresu public relations i zintegrowanego doradztwa strategicznego.

O wyborze agencji przesądziły efekty wcześniejszej współpracy oraz bogate doświadczenie i sukcesy SMP w dziedzinie marketingu i PR-u sportowego.

Wsparcie „Energa Basket Cup” przez profesjonalną agencję zajmującą się marketingiem sportowym i public relations stanowi także kolejny krok w rozwoju programu.

Program „Energa Basket Cup”, którego partnerem jest Szkolny Związek Sportowy, skierowany jest do ponad 13 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.

W dotychczasowych trzech edycjach turnieju udział wzięło ponad 225 tys. chłopców i dziewcząt, co sytuuje te rozgrywki na pozycji lidera wśród programów sportowych angażujących dzieci.

W samym tylko sezonie 2010/11 w programie wzięło udział ponad 75.000 uczestników, reprezentujących aż 5.800 szkół podstawowych z całej Polski.

Struktura rozgrywek jest wieloetapowa – zaczyna się od rozgrywek dzielnicowych i miejskich, następnie gminnych, powiatowych oraz rejonowych i wojewódzkich. W województwach, w których zgłasza się najwięcej drużyn rozgrywany jest jeszcze dodatkowy etap półfinałów. Tym samym, w skrajnym przypadku, aby awansować do finału krajowego należy pokonać aż 5-8 szczebli rozgrywek.

- Skala projektu sprawia, że jego obsługa pod kątem public relations jest olbrzymim wyzwaniem zarówno logistycznym jak i kreatywnym – podkreśla Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska – Prawie codziennie od września do czerwca toczą się mecze na różnych poziomach rozgrywek o czym warto poinformować lokalne czy regionalne media. W okresie kwiecień-czerwiec 2011 obsługiwaliśmy już dla Energi końcówkę poprzedniej edycji programu - fazę finałów wojewódzkich i finał krajowy. Tylko w samym tym trzymiesięcznym okresie zrealizowaliśmy wtedy 51 kampanii informacyjnych docierając do 765 redakcji mediowych. Nie było to zadanie łatwe, ale ponowne obdarzenie nas zaufaniem przez Energę świadczy o jakości i skuteczności naszych usług.

Poprzez wspieranie młodych sportowców koncern Energa chce działać na rzecz propagowania rywalizacji sportowej w duchu „Fair Play”, upowszechniania aktywnego stylu życia oraz motywowanie do systematycznego i wytrwałego uprawiania sportu.

- Koszykówka jest jednym z najpopularniejszych sportów w Polsce, ale brakuje profesjonalnie zorganizowanych rozgrywek dla dzieci i młodzieży. „Energa Basket Cup” wypełnia tę lukę. – zaznacza Ireneusz Kulka, dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA S.A. – mecenasa rozgrywek.

- Głównym celem programu jest jednak zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz wychowanie w sportowym duchu Fair Play. Korzyści wynikające z programu to przede wszystkim popularyzacja zdrowego trybu życia, propagowanie uczciwej, zdrowej i sportowej rywalizacji oraz systematycznej i wytrwałej pracy. Dzięki programowi dzieci mogą realizować swoje pasje i marzenia, biorąc udział w profesjonalnie zorganizowanych rozgrywkach ogólnopolskich  – dodaje dyrektor Kulka.

- Energa Basket Cup to jeden z najwartościowszych programów sportowych dla dzieci. Szczególną wartością jest również funkcjonowanie programu w tak niekoniunkturalnej dyscyplinie jaką jest dzisiaj koszykówka. Niewielu marketerów angażuje się bowiem w budowę fundamentów dyscyplin – jeżeli już to zazwyczaj w piłce nożnej. Natomiast EBC to program, który może poruszyć polską koszykówkę. Ze względu na skalę zawodów jest prawie pewne, że każda przyszła polska gwiazda koszykówki będzie wywodziła się z tych rozgrywek – zaznacza Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska.


Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje