Sport Management
17 stycznia 2015
Rafał Sonik zwycięzcą Rajdu Dakar 2015! SMP pracuje z Rafałem!
Historyczny moment w dziejach polskiego sportu!
Rafał Sonik wygrał legendarny Rajd Dakar!

Rafał Sonik wy­grał te­go­rocz­ny Rajd Dakar w ka­te­go­rii qu­adów. Jest to pierw­szy pol­ski kie­row­ca, który wy­grał ten naj­trud­niej­szy rajd świa­ta.

Sport Management Polska jest zaszczycony, że ma przyjemność na bieżąco pracować z Rafałem i wspierać go w dążeniu do spełniania sportowych marzeń..
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje