Sport Management
22 kwietnia 2015
Warsztat edukacyjny dla studentów SGH
Studenckie Koło Naukowe 'Zarządzanie w Sporcie' Szkoły Głównej Handlowej poprosiło Prezesa Kitę o przeprowadzenie specjalistycznego warsztatu edukacyjnego.

Grzegorz Kita przygotował specyficzną autorską formułę i zagadnienie „Jak wypromować sportowca? Strategia i komunikacja.”

Część I - wykład/wprowadzenie o rozpoznawalności sportowców, osobowościach sportowych, zbieżności atrybutów itp. (ok. 1h)

Część II - podanie personaliów prawdziwego, realnego sportowca, który rzeczywiście istnieje i funkcjonuje i zadanie/warsztat dla uczestników (podzielonych na grupy) - jaki mają pomysł na wypromowanie tego sportowca? Stworzenia planu, zasad, kanałów komunikacji, specjalnych eventów, ogólnego budżetu (ok.1,5h)

Uczestnicy - po podaniu nazwiska sportowca - korzystali z internetu, żeby ocenić aktualny status sportowca. Pozyskać wiedzę i dane o nim, dokonać analizy i na tej podstawie opracować strategię promocji. Na końcu dokonana została prezentacja każdego zespołu i ekspercka ocena każdej propozycji/planu.

Warsztat cieszył się olbrzymią popularnością. Pomimo, że ze względu na wielkość pracowni komputerowej organizatorzy ograniczyli liczbę uczestników do zaledwie 20 osób to na warsztat zapisało się blisko 80 chętnych czyli czterech na jedno miejsce!
Sport Management Polska jest autorem promocyjnego sukcesu polskiego pływania. W latach 2005-08 SMP był wyłącznym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego w zakresie marketingu. Oprócz promocji dyscypliny firma stworzyła także dwa, wielkie programy sponsoringowe -dla Bioton S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. [2005-08]
Sport Management Polska we współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia opracował na zlecenie Grupy Tauron unikalną metodologię badawczą. Zrealizowana na poziomie standardów światowych, metodologia służy do doboru, planowania, analizowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych [2009]
agencja marketingu sportowego, marketing sportowy agencje